Certificat energetic – Audit energetic

Va aflati aici: Certificat Energetic Bucuresti » Certificat energetic – Audit energetic

Certificatul de performanta energetica a cladirii

Document tehnic care are caracter informativ si care urmareste declararea si afisarea performantei energetice a cladirii, prezentata intr-o forma sintetica unitara, cu detalierea principalelor caracteristici ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

Conform Legii 159/2013 certificatul de performanta energetica a cladirii

Document elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie in cladiri si care, dupa caz, poate fi insotit de recomandari de reducere a acestora.

Continutul unui certificat energetic al unei cladiri cuprinde:

Fata – Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii: titulatura si sistemul de certificare utilizat, numarul de inregistrare al CPE, date privind cladirea certificata (adresa, categoria si tipul cladirii, regimul de inaltime, anul construirii, aria utila a spatiului incalzit, aria construita desfasurata, volumul interior al suprafetei utile), date de identificare a auditorului energetic, motivul elaborarii CPE, (vanzare / cumparare, asigurare, inchiriere, modernizare energetica, informative sau altul), consumul de energie specific total anual ptr. incalzire, ventilare, climatizare, apa calda de consum si iluminat pentru cladirea certificata si cladirea de referinta, nota energetica, clasa energetica in care se incadreaza cladirea certificata si cladirea de referinta, valorile consumurilor de energie specifica anuale ptr incalzire, ventilare/climatizare, pentru prepararea apei calde de consum si pentru iluminat, incadrarea in clase de consum energetic functie de valorile consumurilor de caldura specifice anuale pentru incalzire, ventilare/climatizare, prepararea apei calde de consum si pentru iluminat in raport cu grilele de clasificare a cladirilor, date privind responsabilitatea auditorului, denumirea si versiunea programului de calcul utilizat la elaborarea CPE.

Verso – Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii: grilele de clasificare energetica functie de consumul de energie specific anual pentru incalzirea spatiilor, ventilarea mecanica, climatizare, prepararea acc si iluminat,notarea energetica ptr cladirea de referinta, penalizarile acordate cladirii certificate, recomandari pentru reducera costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii, perioada de valabilitate a CPE – 10 ani.

Model certificat energetic pentru cladiri ( PDF)

Model certificat energetic pentru apartamente ( PDF)

Obtineti acum un certificat energetic!

Auditul energetic

Procedura sistematica de obtinere a unor date despre consumul energetic al unei cladiri si care urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea din punct de vedere tehnic si economic, a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente, pe baza rezultatelor obtinute din activatatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Conform Legii 159/2013 auditul energetic al cladirii reprezinta

Totalitatea activitatilor specifice prin care se obtin date corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de cladire si, dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit energetic.

Obtineti acum un audit energetic!

Certificatul energetic al unei cladiri sau apartament presupune o constatare a situatiei de fapt, pe cand auditul energetic presupune oferirea mai multor solutii sau pachete de solutii tehnice, in functie de clasa energetica solicitata de proprietar.

ARHISTIL S.R.L.

Site realizat de TC Web Design